Historie

HISTORIE ATLETIKY VE SLATIŇANECH – ATLETI – 2015 – 2016 – 2017

REKONSTRUKCE ATLETICKÝCH SEKTORŮ V ROCE 2009

V roce 2009 změnil slatiňanský stadión svoji tvář. Došlo k rekonstrukci starých sektorů, které už nevyhovovaly. Nahradily je nové sektory s umělým povrchem, které zajistily lepší sportovní podmínky, jak pro výuku tělesné výchovy, tak pro členy SK Spartak Slatiňany.

Partneři rekonstrukce a Realizátor stavby:

.msmt Klima_Praha banner   swietelsky-logo

Rekonstrukce byla financována z grantu Ministerstva školství a tělovýchovy a daru firmy Klima-Praha. Patří jim naš velký dík. Stejně tak bychom radi poděkovali všem , kteří se na rekonstrukci podíleli. Konkrétně firmě Swietelsky jakožto realizátoru stavby. Panu Jaromíru Hanušovi, jakožto předsedovi Spartaku, panu Kociánovi, jakožto stavebnímu dozoru, panu Krunertovi, panu Pavlišovi a všem ostatním, kteří se na průběhu rekonstrukce podíleli.